Ing. František Laudát

předseda KAN
člen ÚR KAN

  č. 2 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

   

  Chcete-li v politice i kariérním životě něco dokázat, musíte nasazovat vlastní kůži. Tahle prostá pravda se z naší politiky už záhy po roce 89 začala vytrácet. Pomalu mizí hrdinové disentu a lidé, kteří chtěli naši zemi vrátit mezi vyspělé demokracie světa s dobrou životní úrovní pro všechny. Veřejný prostor zaplňují lidé, kteří v životě nic nedokázali, chtějí si politikou zvýšit svůj chabý sociální status a bojí se cokoli rozhodnout, protože máločemu rozumějí, nebo je sužují obavy, že se rozhodnou špatně. Výsledkem je, že mnohé obce ve svém vývoji stagnují a lidé mají oprávněný pocit, že se nic k lepšímu nemění, nebo nedá změnit.

  Hlavní město Praha je pro celou zemi i svoje obyvatele příliš důležité, než aby si mohlo dovolit stagnaci, nebo úpadek. Jsou dvě možnosti – buď samospráva diktuje priority a určuje trendy, nebo v případě neschopné samosprávy, město ovládají problémy a dopady negativních jevů.  Obávám se, že poslední desetiletí víc problémů do Prahy vstupuje, než je vyřešeno. Stačí zmínit nerealizaci potřebných dopravních staveb pro MHD i individuální automobilovou dopravu, nešetrné zacházení s kulturním dědictvím, nevhodné zahušťování některých lokalit další výstavbou, chabá ekologická politika, problematické školství a bohužel i nevlídné zacházení města se svými občany.

  Jsem zvyklý desítky roků nasazovat svoji kůži. V obtížné situaci jsem přebíral řízení rekonstrukce Obecního domu, na poslední chvíli jsem měl na starosti dostavbu Kongresového centra, byl jsem u řady staveb, jako byla tramvajová trať na Barrandov, stavby městského okruhu i pražského metra. Po ukončení svého působení ve vysoké politice jsem pomáhal s rekonstrukcí Národního muzea, kde jsem před několika dny byl jmenován náměstkem pro investice. Na rekonstrukci připravuji i karlínskou Invalidovnu, kterou spravuje Národní památkový ústav. A mohl bych mluvit o mnoha dalších projektech, u kterých jsem byl.

  Nikdy pro mě nebyly důležité posty a funkce. Radost jsem měl vždy, když se něco povedlo zrealizovat. Myslím, že málokdo má zkušenosti z kultury, vědy, dopravy, ekonomiky, jaké jsem díky řadě problémových projektů získal. A to mohu Pražanům nabídnout. A co bych chtěl prosazovat? To je ve volebním programu, který jsem z velké části koncipoval. Je to program, který vychází z ideového Dvacatera Klubu angažovaných nestraníků, je to program o Praze, která se bude rozvíjet a svým občanům poskytne podmínky pro klidnější život.

  František Laudát Ing. – č.2 do zast. hl. m. Prahy