18

PRINCIP TRVALÉ UDRŽITELNOSTI ŽIVOTA A PROSTŘEDÍ

PRINCIP TRVALÉ UDRŽITELNOSTI ŽIVOTA A PROSTŘEDÍ

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace. Povinností každého jedince i národa je tyto hodnoty ve svém prostoru chránit a rozvíjet.

Člověk už krajinu dobyl a přírodu ovládl. Teď už jen zbývá, aby se s nimi smířil a naučil žít.