14

ZAKÁZANÉ DLUHY

Zakázané dluhy

Každá generace se musí chovat tak, aby svoji životní úroveň neplatila z peněz svých dětí. Děti nesmí být zatíženi dluhy.

Žádná generace nesmí svoji obec a stát zadlužit tak, aby dluhy přešly na generaci následující. Žádné dítě do své plnoletosti nesmí být zatíženo dluhy a závazky. Při dosažení plnoletosti nesmí být na něj převáděny dluhy a závazky jeho rodičů, či kterýchkoli třetích osob, pokud s tím zletilá osoba prokazatelně nevysloví souhlas.