Ing. Miroslav Matějka

1. místopředseda a hospodář KAN

člen ÚR KAN

 

    Životopis

    Ing. Miroslav Matějka se narodil 25. března 1967 v Plzni.
    Vystudoval střední ekonomickou školu v Plzni a Vysokou školu ekonomickou v Praze.
    Členem Klubu angažovaných nestraníků se stal již 25. 9. 1990. Pracoval v různých funkcích v Místním klubu Plzeň, byl členem rady a později místopředsedou klubu. Od roku 2002 pracoval jako člen Finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2. V roce 2005 postoupil jako náhradník do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2. Od roku 2006 do roku 2014 byl členem Finanční komise Rady Města Plzně. V letech 2018 až 2022 byl členem Kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2.
    V roce 1995 se stal členem Ústřední rady KAN a od roku 1996 působí jako předseda místního klubu KAN v Plzni. V listopadu 2005 byl zvolen místopředsedou KAN. Tuto funkci vykonával s jednoroční přestávkou až do září 2021. Na Sněmu KAN v září 2023 byl zvolen 1. místopředsedou KAN. Od roku 2012 působí jako hospodář KANu.