Ing. František Laudát

předseda KAN
člen ÚR KAN

  Životopis

  Ing. FRANTIŠEK LAUDÁT

  Pochází z malé vesničky Rejčkov na Vysočině(* 13 .3. 1960 Ledeč nad Sázavou). Po absolvování gymnázia v Ledči nad Sázavou vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor elektrotechnologie, a následně 8 roků pracoval ve Fyzikálním ústavu Československé (a České) akademie věd, kde se zabýval výzkumem polovodičových materiálů. V letech 1993-94 působil jako poradce náměstka primátora a koncem roku 94 byl zvolen za ODS do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Od ledna 1995 převzal řízení rekonstrukce pražského Obecního domu, kde působil ve funkci ředitele až do roku 2006, kdy byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde působil do roku 2017 (od roku 2010 za TOP 09). Od října 2019 je předsedou Klubu angažovaných nestraníků.

  Během působení v ZHMP se věnoval řešení problémů na dopravních stavbách a městských investicích (Strahovský automobilový tunel, Mrázovka, tramvaj na Barrandov, dostavba Kongresového centra, Divadlo v Karlíně a další). Patří ke spoluzakladatelům pražské integrované dopravy a telekomunikační sítě Pragonet. V parlamentu nejvíce působil v hospodářském, petičním a rozpočtovém výboru. Jeho hlavním tématem byla doprava a moderní technologie.
  Po ukončení mandátu poslance využil svých zkušeností a věnuje se řešení krizových situací na stavbách a investorským činnostem. Podílel se na rekonstrukci Národního muzea, výstavbě technologického centra UMPRUM, aktuálně připravuje k rekonstrukci Invalidovnu v pražském Karlíně a Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN U Apolináře.
  Žije v Praze a stará se o dědictví na Vysočině. Je autorem ideového Dvacatera KAN.