Klára Glancová

místopředsedkyně KAN

členka ÚR KAN

 

  Životopis

  Klára Glancová

  Narodila jsem se 19.6.1955 v Praze, do rodiny básníka a překladatelky. Rodiče v padesátých letech opustili na protest proti komunistickým čistkám studium na UK. Celé dětství a dospívání jsem doma slyšela a viděla pravdu a lásku a mimo domov nesmyslná dogmata totalitního Československa. V té době jsem se dík rodičům učila, že pouhé vysvětlování je nic, proti příkladnému životu. Studovala jsem tanec na Pražské státní konzervatoři, maturovala jsem na gymnáziu, má vysněná škola byla MFF UK, obor numerická matematika. Tenkrát jsem se prvně setkala s vážnějším omezením možností studia. Hodnocen byl nejen výsledek zkoušek, ale také zájmy, členství v SSM a samozřejmě původ rodičů. Vyhověla jsem pouze složením přijímacích zkoušek. Na základě nich, jsem byla přijata na ČVUT FEL, Povinnou zkoušku z marx-leninismu v 6.tém semestru jsem nedokázala ani na třetí pokus složit.  Psal se rok 1977 a otec, jako jeden z prvních podepsal Chartu 77, můj budoucí muž ho následoval, a v roce 1978 podepsal také. Otec byl na hodinu vyhozen ze zaměstnání a mému muži StB sdělila, že v Praze bude moct vykonávat pouze dělnické profese. To je důvod, proč už přes 40 let žiji v Liberci.  První syn se nám narodil ještě v Praze, druhý už v Liberci. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Montážních závodů na místo programátora. Po sametové revoluci jsem převzala místo vedoucího výpočetního střediska po komunistovi, který byl v době normalizace jen dosazenou loutkou s červenou knížkou. Rychle jsem ovšem pracovní poměr ukončila, a s ŽL-Automatizované zpracování dat, jsem se pustila do podnikání jako OSVČ. Největší objem zakázek byly rekonstrukce účetnictví nově vzniklých podnikatelů, analýzy dat, analytické podklady pro vznikající nové účetní programy s provázaností na hotelové a restaurační systémy. Mimo to jsem vedla ekonomickou agendu v rodinné truhlárně, kterou založil manžel. Po odchodu od manžela jsem byla postavena před otázku bydlení. Nastoupila jsem do svého prvního zaměstnání po revoluci, do Intermy a.s., začala jsem splácet hypotéku na byt, a vzhledem k tempu, které je zřejmě běžné v zaměstnaneckých poměrech, ne tak v podnikání, jsem vystudovala VOŠH, obor daně a účetnictví. Interma se transformovala a část firmy přešla do První podještědské společnosti, s.r.o., kde pracuji i dnes, již jen ve specifické činnosti – analýze dat a měsíčních reportech určených vedení firmy a pověřeným zaměstnancům zodpovědným za jednotlivé stavební projekty.

  Snažím se být pokračovatelem pevných, jasných postojů, které mně rodiče celým svým životním příběhem ukazovali.

  Myslím, že většina problémů současnosti tkví i v tom, že věda, výzkum, technika, tedy rozumová část vývoje civilizace jde velmi rychle dopředu, ale duchovní oblast, morálka, obecné dobro, kvalita mezilidských vztahů pokulhává, stagnuje a nepoměr růstu, vývoje, stagnace nebo dokonce záměny etiky za výhodnost, činí svět nebezpečným místem pro život.

  Nezdědila jsem žádné hmotné statky, zdědila jsem něco mnohem cennějšího, a sice neuhnout před zlem a stát vždy na straně pravdy.

  Do KANu jsem vstoupila v roce 2020, neboť jako jediná strana odvíjí své ideje od etiky, jako základu veškerého dění, včetně tvorby zákonů. KAN je jediné politické hnutí v celé ČR, které má na programu stav ČR reálně veřejně pojmenovat a zejména i začít ho řešit ve smyslu původních myšlenek „sametové revoluce“.

  V KANu zastávám druhé volební období post místopředsedkyně, moje činnost je převážně redakční, podílím se na aktualizaci webových stránek, newsletteru Mailchimp, sdílení KAN aktualit do sociálních sítí.