Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


18


Princip trvalé udržitelnosti života a prostředí


Princip trvalé udržitelnosti života a prostředí

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace. Povinností každého jedince inároda je tyto hodnoty ve svém prostoru chránit a rozvíjet.

Člověk už krajinu dobyl a přírodu ovládl. Teď už jen zbýbá, aby se s nimi smířil a naučil žít.