Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


17


Princip předběžné opatrnosti


Princip předběžné opatrnosti

Ve vztahu k přírodě, k novým vědeckým objevům a poznáním bude uplatňován princip předběžné opatrnosti. Totéž platí pro zásadní společenské a sociální změny, pro obranu státu, zahraniční politiku a podobně.

Politika státu musí fungovat na principu předběžné opatrnosti, aby nedocházelo k rozsáhlým, nebo nevratným následkům. I když patříme do Severatlantické aliance a Evropské unie, musíme vedle politiky spolupráce a plnění závazků počítat s tím, že i v těchto společenstvích nastanouproblémy, které mohou vést k zásadním změnám s dalekosáhlými dopady na naši zemi. Tomu musíme uzpůsobit naši hospodářskou a zahraniční politiku i obranu.