Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


09


Právo vlastnictví


Právo vlastnictví

Každý jedinec má právo vlastnit majetek, za který ale musí nést osobní zodpovědnost. Jeho osobním statkem jsou veškerá data, která se týkají jeho osoby.

Právo vlastnit majetek a jeho nedotknutelnost je jedním ze základních pilířů svobody a demokracie. Totéž se týká duševního vlastnictví a osobních dat. Neoprávněné nakládání s duševním vlastnictvím a osobními daty cizí osobou bez souhlasu majitele musí být posuzováno stejně, jako krádež fyzického majetku. U neoprávněného nakládání s osobními daty musí být zohledněna i občanská, či jiná újma postižené osoby.