Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


16


Právo na ochranu


Právo na ochranu

Každý občan má právo na ochranu před násilím, vnitřními i vnějšími hrozbami a nepravdivými informacemi. Stát má povinnost toto občanovi zajistit.

Stát musí hledat cesty, jak občany před vnějšími a vnitřními hrozbami, i v kontextu rozvoje nových informačních technologií, hybridních, kybernetických a ekonomických válek.