Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


13


Pravidlo stejné startovní čáry


Pravidlo stejné startovní čáry

Každé dítě bez ohledu na sociální postavení a odlišnosti má právo na stejný přístup ke vzdělání a společenské výchově.

Děti neovlivňují, do jakého prostředí se narodí. Nemohou kvůli případnému sociálnímu nebo ekonomickému handicapu rodičů nést následky po celý život. Proto stát musí rozvinout maximální úsilí, aby takovému dítěti pomohl kompenzovat horší výchozí pozici.