Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


10


Pravidlo rovnosti příležitostí


Pravidlo rovnosti příležitostí

Každý občan má mít šanci na ekonomickou příležitost.

Stát je povinen spravovat strukturu hospodářského prostoru tak, aby občan, který splňuje obecné a kvalifikační požadavky na vykonávání jednotlivých aktivit, měl zajištěnu možnost ekonomické příležitosti. Ekonomická šance není nárokem, ale odehrává se v rovině pravděpodobnosti. Ekonomický růst ničí nerovnost v šancích, nikoli nerovnost v příjmech.