Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


06


Netolerantní nepřizpůsobivé menšiny


Netolerantní nepřizpůsobivé menšiny

Stát má právo a povinnost bránit svobodu a demokracii před netolerantními nepřizpůsobivými menšinami, které se snaží nepřijatelnými metodami vnutit společnosti svoje názory a ideje.

Velmi často menšina (3 – 4% celkové populace), která má schopnost nasadit vlastní kůži (nebo duši), prosadí věci, kterými se musí řídit celá populace (princip renormalizace). Vytváří se tak výrazná asymetrie ve společnosti. Někdy jsou ideje anázory těchto skupin přínosem, jindy nikoli. Stát musí chránit občany před takovými skupinami, které svoje ideje a názory prosazují násilím, ostrakizací odpůrců, nebo vydíráním. Stejně tak musí stát zasáhnout v případě, že cíle těchto skupin ohrožují svobodu a demokracii.