Klub angažovaných nestraníků
KAN

Čeho chceme dosáhnout


19


Kultura vytváří základní identitu národa


Kultura vytváří základní identitu národa

Kultura vytváří základní identitu národa a je klíčovým nástrojem jeho kontinuity. Kulturní dědictví nesmí být ničeno bez ohledu na okolnosti, za kterých vzniklo.

Pokud se v globálním světě nechceme rozplynout a zaniknout, musíme si držet a rozvíjet vlastní kulturu, jako základní identifikaci našeho národa.