MOTTO:

Cílem vzdělání je samostatně myslící občan, který je schopný kriticky myslet, vstřebávat nové podněty, které mu přináší život, rozumět světu kolem sebe i sám sobě. Jen vzdělaný člověk umí využívat své šance, přijímat výzvy, klást si otázky o smyslu své existence a jít svým životem po cestě orientované na budoucnost.

 1. Udržitelnost svobody

                  Jen kvalitně vzdělaná společnost s etickým ukotvením je schopna zajistit udržitelnosti svobody.

 1. Základní nástroj kvalitní výchovy:

                   Nástrojem ke kvalitní výchově mladého člověka je liberální vzdělání, které naučí člověka, jak myslet, nikoli co si má myslet.

Liberální vzdělání rozšiřuje člověku jeho lidský rozměr o myšlenky, historii, přírodní vědy, etiku estetiku. Liberální vzdělání zvyšuje kvalitu života, zvyšuje šance každého jedince být dobrým partnerem, přítelem, rodičem a občanem. Kvalitní liberální vzdělání zabraňuje, aby lidé upadali do mentality vazalství, či dokonce otroctví.

 1. Podmínka pokroku:

                       Pokud chce někdo hnát společnost vpřed, musí stát na pevných etických základech. Nesmí se omezovat na pozicování a komentování toho, co se děje, ale CO BY SE MĚLO DÍT!

 1. podmínka kritického myšlení:

                         Podmínkou pro zvládnutí kritického myšlení je vnitřní duchovní rozměr člověka, jeho schopnost rozumět sám sobě a disponovat hodnotovým ukotvením. Samozřejmostí musí být znalost obecných hodnot (General Honors) jako nástroj společného kulturního základu.

Absence schopnosti kriticky myslet, rozumět historickému vývoji, znát kulturní souvislosti a estetické reference jsou důvody, proč v digitálním světě vzkvétají spiklenecké teorie, ezoterické světonázory, pseudovědy a iracionální sliby spásy.

 1. Zákaz „automatů“:

                               Je nepřijatelné, a pro společnost nebezpečné, aby na jakémkoli stupni škol byli lidé vychováváni bez etického ukotvení jako „automaty“ orientované na úspěch, soustředění jen sami na sebe a na vlastní kariéru. Rovněž nepřijatelné je omezení výuky mladých lidí na profesní výcvik (trénink).

 1. Kreativní myšlení:

                                 Škola nesmí umenšovat, ale prohlubovat, kreativitu mladých lidí, a naopak omezovat konformitu.

 1. Individuální inkluze:

                                  V případě inkluze musí být posuzován každý případ individuálně, zda je pro postižené dítě nejlepším řešením.

 1. Princip stejné startovní čáry:

              Nesmí platit, že více platí původ žáka, než jeho nadání. Učitelé nesmějí klást na děti různé nároky podle původu. Klíčovým úkolem státu a školy je kompenzace sociálního deficitu dítěte.

 1. Základní kulturní techniky:

                Každá základní škola by měla být posuzována zejména podle toho, jak žáci zvládli základní kulturní techniky, kterými jsou čtení, psaní, počítání, argumentování a myšlení.

 1. Nutnost sebekázně

                  Škola musí silně působit na žáky při formování jejich sebekázně.

 1. Význam učitele:

                    Osoba učitele patří k nejúčinnějším vlivům při učení. Tomu musí odpovídat jeho morální integrita, společenská prestiž a sociální postavení.

 1. Osobní odpovědnost za vzdělání:

                        Vzdělání je něco, co člověk dělá sám se sebou. Cílem musí být víra v sama sebe, nikoli napodobování druhých.

 1. Škola budoucnosti:

                          Kvalita školy budoucnosti by měla být posuzována podle toho, kolik dovolí svým studentům svobody, kolik rizika, kolik zvídavosti, estetické zkušenosti, kolik neužitečného a kolik studentů ze školy předčasně odejde.

 

 

Kan Noviny

Předseda KAN

 

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET