Klub angažovaných nestraníků
KAN

Stanovy klubu

Přihláška

Příjmení ……………………………………………….………Jméno ……………………………   Titul …….…

Rodné číslo ………………………………….…………….. Místo narození …………………………………

Bydliště…………………………………………………………………………………………………….PSČ …………

Okres ……………..    Tel. dom ………….…… Tel. zam …………..   Mobil ……………………………..

Povolání ………………………………….. Zaměstnavatel …………………………………………………………

Vzdělání: ZŠ – SOŠ – VŠ – Jiné ………………………………………………………………………………….…

Sídlo místního klubu ……………………………………………………………………………………………………

Souhlasím s tím,

že se osobní údaje uvedené v této přihlášce – v případě, že budu přijat za člena KAN – stanou součástí vnitřní evidence členů KAN.

Prohlašujiže jsem v období od 1. 7. 1948 až do 17. 11. 1989 nebyl/a:

  • funkcionářem žádné politické strany v ČSSR
  • členem nebo kandidátem KSČ nebo KSS,
  • placeným funkcionářem ČSM či SSM,
  • příslušníkem Lidových milicí

…………….………………

vlastnoruční podpis