Klub angažovaných nestraníků
KAN

O klubu

Proč raději klub než strana


V roce 1968, poučen zkušeností své krve tolik alergické na veškerou totalitu, jsem nemohl ani na vteřinu uvěřit, že po dvaceti letech útlaku, poprav, uranových koncentráků, jimž prošlo čtvrt milionu odsouzených, se tvůrci těchto hrůz mohli málem s andělskou upřímností sami sebe očistit a zreformovat.

Klub Angažovaných Nestraníků byl tehdy pro mě Klubem Neohrožených, a je pro mě potěšením, že jejich vědomí o demokratickém řádu je ve srovnání s rokem osmašedesát jiné a lepší jenom zkušeností. Podstatou je týž.

Při vědomí, že by reprezentant tohoto klubu mohl být porovnáván třeba se současným hrdinou Sovětského svazu a současného velvyslance České republiky, mám radost, že klub se svou minulostí za zády je měřítkem poctivého postoje, s nímž měřit se ostatním dá práci.

Zvlášť za předpokladu, že ty ostatní budou radši volit majitelé špatného svědomí, které si dávno zvolili pro sebe.


JIŘÍ STRÁNSKÝ, spisovatel
PŘEHRÁT VIDEO

Jiřina
Rybáčková


Rozhovor se zakládající členkou Klubu angažovaných nestraníků.

 • Charakter KANPolitické hnutí

  KAN je politickým hnutím občanů ČR, kteří v období od 1. 7. 1948 do 17. 11. 1989 nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu, členy ani kandidáty KSČ nebo KSS placenými funkcionáři ČSM, SSM, či SČSP ani příslušníky Lidových milicí, a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB.
  Více informací
 • Cíle KANCo si KAN předsevzal

  KAN si předsevzal probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky, zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury atd.
  Více informací
 • Členství KANJak se stát součástí

  Členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené ve stanovách. Zájemce o členství podepíše vyplněnou členskou přihlášku.
  Více informací
 • Organizace KANČlenská základna a ústřední orgány

  Členská základna je tvořena všemi členy KAN. Výši členských příspěvků členů KAN stanoví Ústřední rada. Každý člen KAN má právo zúčastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím.
  Více informací