KAN k iniciativě Impuls 99

Vytisknout

 

 

Stanovisko Klubu angažovaných nestraníků k iniciativě Impuls 99

 

Iniciativa IMPULS 99 je pro českou společnost užitečná i bez ohledu na současný stav české politiky. Iniciativa je příslibem toho, že problematika veřejné správy se konečně dostává do zorného pole zájmu českých intelektuálů, kteří jediní mohou otevřít tak dlouho odkládanou veřejnou rozpravu "národa" o tom, jaký způsob politiky - jaký způsob správy věcí veřejných si lidé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku všeobecně žádají.

Vůdcové dnešních parlamentních stran, kteří jsou nenahraditelní právě v tom, že dovedli získat a udržet pro své strany politickou moc, vnímají tuto iniciativu pochopitelně jako nepřátelskou. Vždyť skutečně hrozí to, že lidé místo nadávání na politiku (které vlastně zaručuje parlamentním stranám kontinuitu mocenské nadvlády) začnou hledat společnou řeč při formulování svých požadavků na způsob a účel správy věcí veřejných a budou pečlivěji vybírat z těch, kdo mají tyto požadavky v politických funkcích naplňovat.

Klub angažovaných nestraníků (KAN), jako protitotalitní politické hnutí, které bylo založeno mladými českými intelektuály v roce 1968 ve víře, že nadstranická a neideologická politika čistých rukou je uskutečnitelným ideálem, vítá iniciativu Impuls 99, a nabízí jí svou pomoc.

2. 8.1999 Pavel Holba, předseda KAN