Usnesení 10. sněmu KAN

(ze dne 20.11. 1999 - smíchovský radniční sklípek)

 

 1. sněm vzal na vědomí zprávy o hospodaření KAN a zprávu RRK. Sněm vzal na vědomí zprávu předsedy ÚR KAN o činnosti KAN za období od minulého sněmu v roce 1997.

 2. a)sněm pověřuje ÚR KAN, aby navázala kontakt s autory výzvy "Děkujeme, odejděte".
 3. b)sněm doporučuje zveřejnit na webových stránkách KAN nabídku spolupráce a využití organizační struktury KAN určenou mladým lidem aktivizovaným uvedenou výzvou

 4. sněm pověřuje ÚR KAN navázat kontakt se senátorem Fischerem
 5. sněm doporučuje dále podporovat spolupráci se stranami, které se ucházejí o stejný okruh voličů, tj. o ty členy a voliče, kteří odmítají dát se zatupovat bývalými členy KSČ
 6. sněm zmocňuje ÚR KAN rozhodnout o případném spojení Pravého bloku ke KAN a o kooptaci nejvýše dvou představitelů do ÚR KAN
 7. sněm ukládá ÚR KAN připravit akci k připomenutí 10. výročí obnovení KAN v roce 1990
 8. sněm schvaluje změny stanov uvedené v příloze usnesení a zmocňuje ÚR ke konečné textové redakci před jejich předložením k registraci. Současně ukládá ÚR KAN předložit tyto změny (změněné stanovy) k registraci Ministerstvu vnitra ČR.
 9. sněm stanoví minimální výši podílu členského příspěvku odváděného ústřední radě na činnost KAN na Kč 600,-ročně/člen, tj. Kč 50,- za měsíc/člen
 10. sněm rozhodl, že podíl členských příspěvků ve prospěch účtu ÚR KAN v roce 2000 je možno zaplatit ve dvou splátkách, a to v termínech do 31.1.2000 a do 30.6.2000
 11. sněm vzal na vědomí výsledky voleb ÚR KAN: Ing. P. Holba, Ing. M. Matějka, RNDr. P. Los, Ing. J. Bezděk, S. Jasinková, Ing. J. Domlátil, A. Šimek, Ing. J. Machač, B. Zimmermann, J. Kocourek, Mgr. E. Šimková, náhradníci: D. Kastner, MUDr. N. Jeřábková, Ing. H. Klinovská, Dr. E. Hejnarová, Ing. A. Fischer, P. Vychodil
 12. předsedou KAN byl zvolen Ing. P. Holba, CSc., místopředsedy RNDr. P. Los, Ing. J. Domlátil a Ing. M. Matějka, hospodářem S. Jasinková
 13. sněm vzal na vědomí výsledky voleb do RRK KAN: F. Cigánek, D. Kolaříková, Ing. M. Michálková, náhradník: Z. Havelka. Na svém nejbližším zasedání rozhodčí a revizní komise zvolí předsedu RRK, podle předpokladu v březnu r. 2000
 14. delegáti sněmu uctili minutou ticha památku zesnulých členů KAN a vzpomněli také pana Ericha Bortlíka z MK KAN v Markvartovicích, který zemřel v létě 1999

20. listopadu 1999 Návrhová komise: Dr. Petr Los

Ing. Jiří Domlátil