• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Zpráva z konference 50 let KAN

 

 

kanKlub angažovaných nestraníků


 

Dne 21. 4. 2018 se uskutečnilo setkání k 50. výročí založení Klubu angažovaných nestraníků.

Přítomní pamětníci zavzpomínali na dobu před půl stoletím, kdy vznik subjektu, otevřeně se stavějícímu proti vedoucí úloze komunistické strany v Československu. Není proto divu, že část účastníků a pamětníků byla později šikanována a perzekuována a proto část zakládajících členů přijela nyní do Prahy ze zahraničí (USA, Švýcarsko), neboť zde po roce 1969 nalezli svůj nový domov (Jiřina Rybáčková, Josef Michl a Vladimír Rott).

Krátce byly připomenuty i otázky znovuobnovení KANu 1990 a to v Čechách i na Slovensku.

Zejména přítomní hosté ze zahraničí, především ze Slovenska (Štefan Lazorišák) připomenuli, že chyby z 90. let, nevyrovnání se s komunismem a převzetí moci podivnými a nevěrohodnými skupinami, jsou důvodem neplnohodnotných demokracií na Slovensku a nyní i v Čechách

Přítomní členové i hosté připomenuli opakování a nutnost neustálé obrany demokracie před lidmi spojenými s totalitním režimem v rámci celé dosud demokratické Evropy. Bylo konstatováno, že současné dění v české společnosti silně připomíná přelom 80. a 90. let (občanské a studentské aktivity, svatořečení Anežky České, podivné osoby ve funkcích prezidenta a generálního tajemníka vedoucí politické síly) a že tedy stejně jako tehdy je třeba nebýt pasivní k dění ve společnosti.

Přítomní odsoudili politiku prezidenta Zemana – jeho dlouhodobou servilnost vůči putinovskému Rusku, zejména chování na domácí politické scéně (účast a projev na sjezdu KSČM, podpora subjektů a osob vyskytujících se na hranici morální slušnosti a bezúhonnosti).

Bylo konstatováno, že role Klubu angažovaných nestraníků (seskupení lidí nezkorumpovaných minulým režimem, kteří nechtějí být svázáni stranickou disciplínou) neskončila s nástupem demokracie v Čechách, naopak, je nutnost aktivizovat svoji činnost v době, kdy je opět ohroženo renomé naší země.

KAN vyzývá touto cestou slušné občany nezkorumpované minulým režimem a ani některými současnými představiteli moci, aby podobně jako v letech 1988 -1990, i nyní vyjádřili svůj nesouhlas s orientací České republiky směrem k východním totalitách, kamsi před rok 1989.

Další setkání KAN je plánováno na rok 2020 k 30. výročí znovuobnovení činnosti. Chceme přispět k tomu, aby do té doby byla Česká republika opět uznávaným spolehlivým členem zemí Evropské unie, rovnoprávným členem NATO přispívajícím prostředky minimálně ve výši 2 % HDP, a v jejím čele byli důvěryhodní zodpovědní a vzdělaní lidé nepodléhající populistickým a extremistický názorům o vystoupení z NATO a EU.

ÚR KAN, coby výkonný a koordinační orgán klubu, naváže na proběhnuvší setkání členů a sympatizantů k 50. výročí a vyzve demokratické subjekty i občany nezkorumpované totalitním režimem, putinovským Ruskem nebo domácími či cizími oligarchy k součinnosti při obraně vážně ohrožené demokracie.

KAN tak činil v roce1968, 1990 Je proto jeho povinností učinit podobný krok i nyní v rámci modifikace hesla z počátku století – „Jde mi o osud a demokracii této země, nechci být však vázán stanovami politických stran – je tu pro mne KAN."

V Praze dne 22.4.2018

Milan Tausch, Miroslav Matějka, KAN

 


 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 805 hostů a žádný člen