• Klub angažovaných nestraníků     IČ: 00539996
  • kan@kan.cz

Blahopřání KANu od Simony Jasinkové

 

 

Blahopřání KANu

 

   Srdečně gratuluji KANu k významnému jubileu. Společně s hnutím jsem šla životem 11 let a potkala v něm mnoho báječných lidí. KAN jsem vždy vnímala jako hnutí sdružující ty, kteří se chtějí angažovat a přitom nejsou straníky v klasickém pojetí toho slova. To, co je spojuje, je obroda a udržení svobody v co nejširším spektru. Denně je trošku ukrajováno z této základní potřeby lidského ducha, ať již směrnicemi, nařízeními, propagandou z různých stran, nebo i docela obyčejnými technologiemi. V roce 1989 jsme věděli, co nechceme, kašírované volby, vedoucí úlohu strany, cizí vojska na našem území, uzavřené hranice, politické procesy, nemožnost podnikat a vlastnit. Změny se rozběhly tak rychle, jako kdyby chtěly dohnat veškerý ztracený čas. Přinesly s sebou mnoho dobrého, ale také nešvary, se kterými je obtížné se smířit. Peníze se staly jakousi mantrou a do slovníku se dostaly nové výrazy, slova jako bezdomovectví, exekuce, dluhové pasti, lidská lhostejnost.

   Propagandě jsme se kdysi smáli, byla průhledná, hloupá, dětinská. Dnes přichází ze všech stran, je promyšlená, cílená, často velmi úspěšná a jen těžko odhalitelná. Zachovat si tak jakýsi vnitřní balancér je čím dál obtížnější, ale také čím dál potřebnější. O to více je nutné nacházet si více zdrojů informací, hledat vlastní cestu a čerpat z historie, protože dějiny se v obměnách stále vracejí. Ani zaklínání se loajalitou vůči spojencům není bez rizika, zradit nás snadno může kdokoli, dějiny tak nejednou ukázaly.

   Dnešní mladá generace je první, která nezažila ani jediný světový konflikt na vlastní kůži, nebyla drcena padesátými léty, dušena normalizací. Narodila se svobodná. O to méně má však pojem o tom, co toto slovo znamená v praxi a jak snadné je o svobodu přijít. A že rodnou sestrou svobody je tolerance.

   Angažovaných nestraníků je a bude třeba, a já přeji KANu do dalších let, aby takových lidí hnutí sdružovalo co nejvíce. Ale také těch, kteří do politiky vnesou to, co „kaňáci" vnášeli doposud. Slušnost, etiku, morálku a odpovědnost.

Simona Jasinková, duben 2018

 

Účty

Běžný účet číslo 2401210542 Fio banka; kód banky 2010

Transparentní účet pro přijímání darů číslo 50001968 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet volby do Senátu 2018 číslo 2801470634 Fio banka; kód 2010

Transparentní účet pro volby do Evropského parlamentu 2019 číslo 2501562326 Fio banka; kód 2010

Napište nám

Copyright   ©   2019   All Rights Reserved   -   KLUB  ANGAŽOVANÝCH  NESTRANÍKŮ   -   www.kan.cz   -   HOME

Právě přítomno: 19 hostů a žádný člen